« terug naar vorige pagina

Diabetes spreekuur

Onze beide praktijkondersteuners, Gerda Paardenkooper en Marianne Cattenstart, begeleiden u als Diabetes patiënt. Bij diabetes streeft men naar een normaal glucosegehalte van het bloed om de kans op klachten te verminderen. Het is dan ook van belang dat u regelmatig voor controle komt, zodat de behandeling, zo nodig, kan worden aangepast. Daarnaast kunnen een gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging, een normaal lichaamsgewicht, een normale bloeddruk en niet roken de kans op klachten verminderen. Daarom wordt bij de controles ook op deze factoren gelet.

Driemaandelijkse controle

Bij de driemaandelijkse controle komen de volgende vragen aan de orde:

 • Hoe voelt u zich in het algemeen?
 • Heeft u verschijnselen gehad die op een te laag glucosegehalte kunnen wijzen (zoals honger, zweten, hartkloppingen, beven of verwardheid?) Of verschijnselen die op een te hoog glucosegehalte kunnen wijzen (zoals veel dorst, veel plassen, moeheid)?
 • Heeft u vragen over uw voeding of dieet? Hoe gaat het met uw gewicht en het bewegen?
 • Heeft u vragen over uw medicijnen

Metingen:
Uw bloedsuiker wordt gecontroleerd. U wordt gewogen. Als u te zwaar bent, kan afvallen helpen de bloedsuiker te verlagen

Jaarcontrole

1 keer per jaar wordt extra aandacht besteed aan klachten die bij diabetespatiënten vaak voorkomen. Naast de punten van de driemaandelijkse controle komt het onderstaande aan de orde. U kunt deze punten even nalopen voor u op controle komt.

 • Zijn er problemen met het zien zoals wazig zien of dubbel zien?
 • Jaarlijks of tweejaarlijks krijgt u een verwijzing voor controle van uw ogen. Zijn er problemen zoals pijn op de borst, benauwdheid of minder uithoudingsvermogen?
 • Heeft u last van opgezette benen of pijn in uw benen bij het lopen?
 • Heeft u pijn, tintelingen of minder gevoel in handen of voeten?
 • Zijn er slecht genezende wondjes of infecties aan de voeten?
 • Heeft u jeuk aan de geslachtsorganen?
 • Heeft u last van erectiestoornissen of pijn bij het vrijen?
 • Heeft u voldoende lichaamsbeweging? Lichaamsbeweging kan helpen de bloedsuiker te verlagen. Beweging is goed voor uw bloeddruk en uw lichaamsgewicht, en helpt de kans op hart- en vaatziekten te verminderen.
 • Lukt het om te stoppen met roken? Diabetes en roken vergroten de kans op hart- en vaatziekten. Door te stoppen met roken kunt u deze kans sterk verminderen.
 • Beperkt u het gebruik van alcohol?

Metingen:
Uw bloeddruk wordt indien nodig gemeten met behulp van een 24 uurs bloeddrukmeting. Behandeling van een te hoge bloeddruk kan helpen de kans op hart- en vaatziekten te verminderen.

Uw bloed wordt onderzocht op glucose, HbA1c, cholesterol en kreatinine. Het HbA1c is een bloedbepaling die een goede indruk geeft van het gemiddelde bloedsuikergehalte van de afgelopen 6 weken. Als u diabetes heeft en uw cholesterol is te hoog, heeft u meer kans op hart- en vaatziekten. Daarom krijgt u voedingsadviezen en medicijnen om uw cholesterol te verlagen. Kreatinine wordt gemeten om te controleren of de nieren goed werken.

De plas (urine) wordt gecontroleerd op eiwit. Eiwit in de urine kan wijzen op beginnende beschadiging van de nieren.

Uw voeten worden onderzocht.

Jaarlijks wordt bij alle diabeten een fundusscopie verricht, om te beoordelen of er schade is ontstaan aan het netvlies. Het Saltro komt één keer in de maand op vrijdag bij in de praktijk Puntenburg om deze fundusscopie te doen.

Meer informatie over Diabetes vindt u op Thuisarts.nl – Ik heb diabetes